Tin tức

Báo cáo kết quả thử nghiệm sản phẩm Cá mờm cơm rim Đỉnh Miện
Bản tự công bố sản phẩm Cơm mờm cơm rim Đỉnh Miện, số 01/HTX Kỳ Phú/2020
Có câu nói: “Trên bến dưới thuyền vui như trảy hội, Cá tươi về giăng lưới để phơi” Chỉ với hai câu...
(Baohatinh.vn) - Nguồn nguyên liệu dồi dào, thời tiết thuận lợi nên các hợp tác xã (HTX), tổ hợp...
(Baohatinh.vn) - Thời điểm này, các cơ sở chế biến hải sản ở Hà Tĩnh đang tất bật thu mua nguyên...